Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Om Hals Museumsforening og Arkiv

Hals Museumsforening er stiftet i 1972

Foreningens formål er:

  • at være støtteforening for Hals Museum
  • at drive et lokalhistorisk arkiv
  • at fremme og styrke den almene interesse for områdets historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier.

Derimod har foreningens og arkivets dækningsområde været uændret siden starten i 1972, og er den gamle Hals Kommune, dvs. sognene Vester Hassing, Øster Hassing/Gåser, Ulsted, Hou og Hals.

Driften af arkivet betyder yderligere følgende formål:

  • at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig herkomst med tilknytning til området og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid
  • at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed
  • at sikre at det indsamlede materiale er i offentligt eje og at det forbliver i offentligt eje.

Se flere oplysninger om foreningen her: