Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Byinfo Gandrup

Indbyggertal: ca. 1.500

Gandrup er beliggende nær Limfjorden i byvækstkorridoren mellem Nørresundby og Hals. Her forventes en del af kommunens fremtidige byvækst, bl.a. pga. byens servicefunktioner og nærheden til det overordnede vejnet.

Med en afstand på ca. 10 km til motorvejen, ca. 20 km til Aalborg og 12-14 km til Hou-Hals strandområdet har byen en ganske attraktiv beliggenhed.

Byens nuværende byplan er udviklet gennem det 20. århundrede ved sammenvoksning af den oprindelige landsby omkring bygaden (Gl. Kongevej) ved gadekæret med stationsbyen Gandrup, der opstod ved anlæggelsen af Sæbybanen i 1899. På denne baggrund rummer byen både fint renoverede landsbyhuse og gårde (Gammel Gandrup og ”Bette” Gandrup) og store moderne villakvarterer og indbydende pensionistboliger.

Med bygningen af et Kommunekontor i 1916 (i dag Lægehus) blev Gandrup administrativt centrum for den oprindelige Øster og Vester Hassing Kommune. Ved sammenlægningen med Ulsted Kommune og Hals Kommune i 1970 under navnet ”Hals Kommune” blev Gandrup fortsat Kommunecenter med bygning af et nyt rådhus ved byens hovedgade ”Borgergade”, der er den gamle forbindelsesvej mellem Gammel Gandrup og stationsbyen.

Efter byens indlemmelse i Aalborg Kommune har rådhuset været hjemsted for en del af Aalborg Kommunes administration. Den løbende rationalisering af Kommunens administration åbner i dag nye muligheder, idet der er planer om bygning af et antal rækkehuse på rådhusgrunden og anvendelse af en del af Rådhuset som base for den lokale sundhedspleje og med mulighed for borgeraktiviteter i en del af huset.

I 1962 blev den nuværende Gandrup Skole opført som centralskole for Øster og Vester Hassing Kommune med udbygning til 10. klasse. Skolen er løbende blevet udbygget og er særdeles velrenommeret. Det var for eksempel den første skole i Aalborg Kommune, der kunne tilbyde undervisning baseret på det avancerede Lego Education Center LEC, og skolen søges i vid udstrækning af 7-9. klasse eleverne fra Ulsted, selv om de principielt henvises af Kommunen til Hals Skole.

Centralt i byen, nær skolen, ligger mange af de faciliteter, som byens borgere kan udnytte i det daglige. Det gælder børnehave, stor legeplads, FDF-center og stor idrætshal med træningsmulighed for avanceret spring-gymnastik. Endvidere finder man også her byens sportsplads med mange boldbaner, tennisbaner og en mini speedwaybane. I nær tilknytning til området ligger også ”Værestedet”, der byder på et væld af aktiviteter for seniorer, for eksempel med et meget aktivt miljø inden for slægtsforskning. For øjeblikket arbejdes der med planer om udbygning af det centrale område med en ”Sansehave” og et ”byrum”, der skal tjene som opholds-og bevægelsesområde.

Gandrup er, også efter indlemmelsen i Aalborg Kommune, et aktivt service center ikke blot for lokalsamfundet med Øster Hassing og Holtet/Gåser, men for hele Kommunens nordvest område med et stort Lægehus med fire praktiserende læger, en stor tandlægeklinik med tre tandlæger, en central genbrugsplads, et stort supermarked og en brugsforening, et stort autoværksted og både kro og pizza & kebabhouse, og flere andre service tilbud.

Udviklingen af byen som service by skyldes naturligvis byens centrale beliggenhed, og selv efter lukningen af Sæbybanen 1968 er byen særdeles godt betjent med offentlig transportmulighed, med hyppige busafgange til Aalborg, Hals, Hou og Dronninglund. Sidstnævnte er måske specielt interessant, fordi mange unge fra Gandrup foretrækker Dronninglund Gymnasium til videre uddannelse.

Byen ligger som en perle i det åbne, grønne landskab med gode adgangsveje i form af stier og svagt befærdede veje ud i landskabet. Stisystemet forventes yderligere udbygget i den kommende tid som en invitation til at nyde landskabet ved spadsereture, løbeture og cykelture ud i natruren.

Gandrup har i denne sammenhæng en ganske speciel attraktion i form af det nærrekreative naturområde ”Teglværkssøerne”. Søerne, som er gamle lergrave udgravet af Gandrup Teglværk, ligger i en ca. 25 hektar stor park, med mindre end 1 km ad asfalteret sti til såvel Gandrup som Øster Hassing. Den planlagte videreudvikling af det lokale stisystem vil skabe en virkelig attraktiv forbindelse mellem Gandrup, Øster Hassing og Holtet med stier, der mødes i naturparken ”Teglværkssøerne”.

Gandrup har et velfungerende samråd, der er paraplyorganisation for næsten alle foreninger med basis i Gandrup Skoledistrikt. Gandrup Samråd arbejder for lokalsamfundet Holtet, Øster Hassing, Gandrup ved kontakt med Aalborg kommune og prøver hele tiden at kommunikere relevante oplysninger fra Kommunen ud til borgerne i lokalsamfundet. Samrådet har været aktivt medvirkende ved gennemførelse af mange projektideer siden oprettelsen ved områdets indtræden i Aalborg Kommune, og det er Samrådets målsætning fortsat at vær en aktiv spiller i denne sammenhæng.