Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Om Gandrup og Omegns Borgerforening

 

”Gandrup og Omegns Borgerforening” er stiftet i 1970 som efterfølger af ”Håndværker og Borgerforeningen for Gandrup og Omegn”, der stiftedes i 1911, men blev nedlagt i 1967 som følge af en kautionsgæld for anlæg af fortov i Borgergade.

Foreningen er upolitisk, dens formål er at virke for Gandrup og omegns ve og vel. Som medlem af foreningen, kan optages enhver borger i Gandrup og omegn.

Foreningen varetager flagudsmykning af byen på helligdage og ved festlige lejligheder, ligesom Foreningen varetager juleudsmykning af byen hvert år.

Borgerforeningen har et nært samarbejde med andre af byens foreninger som f.eks. Gandrup Sportsklub, Holtet Idrætsforening, Ø. Hassing Borgerforening, Ungdomsklubben og Menighedsrådet for eksempel ved Fastelavnsfest, Grundlovsfest, Skt. Hansfest, Sommerfest og Traktortræk.

Foreningen har været initiativtager og drivende kraft ved etablering og udvikling af naturparken ”Teglværkssøerne”, og står bag åbning af stitunnel under Omfartsvejen, anlæg af Borgerstien fra Borgergade til Øster Hassing Kirke, anlæg af lejrplads med shelters og bålplads, indkøb af bådebro, udgravning af kanal mellem to søer og bygning af bro over kanalen, bygning af en 81m2 stor grillhytte og udvikling af stisystemet i naturområdet.

Foreningen har tilknyttet et Byforskønnelsesudvalg, som kommer med forslag til og medvirker ved forskellige forskønnelsesprojekter i byen. Udvalget har for eksempel været initiativtager til opstilling af skulpturer ved Værestedet og ved Sundheds-og foreningshuset, renovering af Gandrup Banesti med belysning og stenmelsbelægning, opstilling af blomsterkummer, plantning af poppelallé fra Teglværket til Omfartsvejen og beplantning med træer og buske rundt om i byen.

        

Følg foreningen på Facebook her: