Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Naturnær skovdrift


Det er Aalborg Kommunes intention at drive arealerne i Vester Aslund Plantage efter principperne om naturnær skovdrift.
Det økonomiske udbytte af skovdrift i nåletræsplantager er i dag beskedent på grund af de lave priser på nåletræ.

Derfor planlægges skovudnyttelsen, så den bidrager til at forøge skovområdets værdi for friluftsliv og natur.
Alle skovområderne kan få langt større naturværdier end i dag, hvis der omlægges til naturnær skovdyrkning.

Det vil især indebære, at andelen af hjemmehørende løvtræer som for eksempel eg og hassel øges, og at der skabes mere naturlige skovstrukturer.
Nogle arealer vil blive udlagt som urørt skov. Det betyder i al sin enkelthed, at træer der vælter på grund af alder eller i tilfælde af storm, får lov til at blive liggende. Med tiden vil det urørte skovareal udvikle et urskovslignende præg med en stor biologisk mangfoldighed.

Friluftsaktiviteter

Vester Aslund Plantage er med sit kuperede terræn yderst velegnet til motionsløb.

Park & Natur har afmærket fire vandreruter på begge sider af Aslundvej. De er afmærket med sorte pæle og farvecirkler for hver enkelt rute. Flere steder langs ruterne er der opsat borde og bænke.

På P-pladsen ved Hellighøje i plantagens sydlige del findes en primitiv lejrplads med shelters og bålplads. Plantagens forskellige skovtyper giver fine muligheder for svampeture om efteråret.

Tilgængelighed

Handicapgrupper og kørestolsbrugere kan få fine naturoplevelser ved shelterpladsen i plantagens sydlige del.

Pladsen er anlagt i en nedlagt grusgrav. Området har et rigt fugle- og insektliv. På P-pladsen på Aslundvej i plantagens nordlige del findes et toilet.

Du kan læse mere om Aslund Plantage her: