Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Gandrup Banesti

Gandrup Banesti forbinder Gandrup og Vester Hassing på den strækning, hvor jernbanen mellem Nørresundby og Sæby tidligere var.

Gandrup Banesti er i dag placeret på en del af den jernbanestrækning, som fra 1899 til 1968 forbandt Nørresundby med Sæby. Gandrup Station blev et knudepunkt på strækningen, da der ikke var jernbane til Hals.

Jernbanen medvirkede bl.a. til, at Gandrup Teglværk blev etableret, da der ved udgravningen til banen fremkom store mængder ler. Gandrup Teglværk har siden 1967 været en del af Randers Tegl Gruppen.

Sæbybanen blev lukket i 1968 og herefter opstod Gandrup Banesti. Den 2,2 km lange sti har i gennem en længere årrække været et sikkert sted at færdes for de bløde trafikanter, men i de seneste år har banestien været præget af dybe hjulspor, og derved har det været svært at cykle samt gjort det næsten umuligt for gangbesværede personer at benytte denne grønne sti mellem Gandrup og Vester Hassing.

Da Aalborg Kommune sidste år satte gang i projektet ”Byforskønnelse og Udvikling” blev der nedsat flere grupper, som hver især arbejdede (og stadig arbejder) med projekter til at forøge livskvaliteten ved at bo i Gandrup, Øster Hassing og Holtet.

Ét af de projekter som blev sat i gang var arbejdet med renovering af banestien. En gruppe har indhentet tilbud på at få afrømmet det eksisterende stimateriale og herefter få anlagt en ny sti med stenmel samt etablering af belysning, nye borde/bænke-sæt, udsigtspunkter og plantning af frugttræer. Der er ligeledes opsat en skraldespand i begge ender af stien samt lavet ridespor og bålpladser.

Arbejdsgruppen har søgt fonde, som hjælp til finansiering af projektet, ligesom Aalborg Kommune har bidraget økonomisk.

Se Banestiens placering her: