Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Kalender

Generalforsamling Ø.Hassing Borgerforening

Generalforsamling

18. august 2020 19:30 - 21:30

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 18 august 2020 kl. 19,30 i Øster Hassing Forsamlingshus. 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer og revisor-suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Status på det nye forsmalingshus
9. Evt.