Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Kalender

Generalforsamling Gandrup Samråd

Dagsorden iflg. Vedtægterne...

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen fremlægger beretning for det forløbne år.
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for den forløbne periode.
  4. Indlæg fra medlemsforeninger.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisorer og suppleant.
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. Kommende opgaver for Samrådet.
  10. Eventuelt.