Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Kalender

Generalforsamling Gandrup Vandværk

Gandrup Vandværk

Ordinær Generalforsamling

Gandrup Kro tirsdag den 20. marts 2018 kl. 1930.

Dagsorden:

 

1:  Valg af dirigent.

2:  Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

3: Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

4: Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.

5:  Behandling af indkomne forslag.

6:  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

      (Henning Sloth -  Hans Jørgen Vinkler)

7:  Valg af  suppleanter.

8: Eventuelt.