Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Kalender

Generalforsamling Gandrup Samråd

                                Der indkaldes til                                                                               

GENERALFORSAMLING

for Samrådets medlemsforeninger

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00

på Værestedet, Bredgade Gandrup

 

Samrådet er vært ved ost og rødvin, samt kaffe/the.

 

Forslag eller punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal iflg. Vedtægter, afleveres skriftligt,

senest den 19. februar  2018 til Arne Jacobsen Nørrevang 46, Gandrup.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Vi starter med præsentation (hvem er hvem …..).

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formand for bestyrelsen, fremlægger beretning for det forløbne år.
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for den forløbne periode.
  4. Indkomne forslag.
  5. Status fra foreningerne. Hver forening bedes komme med et lille indlæg på max. 5 min. : ”Hvad arbejder I med” og ”Hvordan ser I på fremtiden” ?
  6. Kommende opgaver for Samrådet.
  7. Forslag til emner på kommende borgermøder.
  8. Eventuelt.

 

I henhold til vedtægterne har hver medlemsforening 1 stemme, men alle foreningens bestyrelsesmedlemmer er velkomne.

Vi håber på et konstruktivt og hyggeligt møde.

 

 

Af hensyn til traktementet bedes I tilmelde antal deltagere, senest den 19/2

 

                                                                                               Venlig hilsen

                                                                                             Arne