Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Kalender

Generalforsamling i Gandrup Borgerforening.

Gandrup og Omegns Borgerforening
Dagsorden for Generalforsamlingen 2020

1. Velkommen
2. Valg af ordstyrer
3. Formandens beretning
4. Kassereren forelægger regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2 suppleanter.
7. Valg af Revisorer.
8. Indkomne Forslag
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der ostebord.
Velkommen!